• Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης

    Βοτανικός Κήπος του Πανεπιστημίου Κρήτης

  • Σχεδιάστε την επίσκεψή σας

    Σχεδιάστε την επίσκεψή σας

    Περισσότερα
– Κάτι ενδιαφέρον

Φυτά και άνθρωποι στη μεσόγειο

Δημοτικός κήπος Ρεθύμνου

Οι Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο έχουν την τύχη να στεγάζονται, από τη δεκαετία του 1990...
Η δημιουργία του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Κρήτης στις εγκαταστάσεις του Γάλλου στο Ρέθυμνο, εγκρίθηκε με απόφαση...

Τα άτομα που απαρτίζουν την δοιήκηση είναι τα....